OPĆI UVJETI KORIŠTENJA

„Too Tasty to Waste It“

Sadržaj:

 1. Uvodne odredbe
 2. Pojmovi
 3. Uvjeti korištenja platforme
 4. Registracija korisnika
 5. Informacije o proizvodima
 6. Naručivanje proizvoda
 7. Način plaćanja
 8. Izjava o konverziji
 9. Preuzimanje proizvoda
 10. Jednostrani otkaz ugovora
 11. Odgovornost za nedostatke proizvoda
 12. Prigovori Korisnika
 13. Zaštita prava intelektualnog vlasništva
 14. Zabrana zloupotrebe platforme
 15. Oglašavanje i recenzije korisnika
 16. Rješavanje sporova
 17. Zaštita osobnih podataka
 18. Završne odredbe

1. UVODNE ODREDBE

Poštovani potrošači, dobrodošli na platformu „Too Tasty to Waste It“ čiji zadatak i cilj predstavlja podizanje svjesti o ogromnim količinama hrane, i drugih viškova proizvoda koja, zbog pogrešnog i neefikasnog sustava distribucije ne pronalazi svoj put do potrošača, te posebno o utjecaju ovakvog postupanja potrošača i svih ranijih sudionika u proizvodnji, pripremi i distribuciji na efikasnost gospodarstva i posljedično drastični utjecaj na klimatske promjene što je i konstatirano u izvještajima Programa za očuvanje životne sredine Ujedinjenih nacija.

Stoga je naš zadatak smanjenje bacanja hrane i drugih proizvoda tako što ćemo isti višak proizvoda kojima raspolažu naši Partneri, putem naše platforme učiniti dostupnim krajnjim Korisnicima odnosno potrošačima.

Skrećemo Vam pozornost na činjenicu da se odredbe ovih Općih uvjeta korištenja odnose na svaku rezervaciju i prodaju Proizvoda izvršenu putem našeg web-portala ili aplikacija (u daljnjem tekstu: „Platforma“) te da korištenjem naših usluga pristajete na ove Opće uvjete korištenja (u daljnjem tekstu: “Uvjeti”).

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uvjete prije korištenja naših usluga. Ukoliko se ne slažete s ovim Uvjetima, molimo Vas da ne koristite naše usluge. Ovi Uvjeti primjenjuju se na svako korištenje usluga i kupoprodajnih ugovora sklopljenih uz posredovanje naše platforme, te se korištenjem slažete s ovim Uvjetima i informacijama te potvrđujete da ste ih pročitali i razumjeli te da ste u potpunosti suglasni da su ovi Uvjeti sastavni dio kupoprodajnog ugovora između vas kao korisnika usluge i Partnera Platforme.

Politika privatnosti, koja je u svakom trenutku dostupna na Platformi, bit će automatski prihvaćena s prihvaćanjem ovih Uvjeta.

Platforma je posrednik u prodaji proizvoda između potrošača i Partnera, a naručivanjem proizvoda putem Platforme potrošač sklapa ugovor i stupa u prodajni odnos s Partnerom Platforme.

Platforma ni na koji način ne proizvodi, prodaje, kupuje, pohranjuje, skladišti, priprema, proizvodi, obrađuje, označava, pakira, isporučuje ili rukuje proizvodima. Platforma nije odgovorna za ispunjenje ugovornih obveza prema Kupcu u vezi s proizvodima, uključujući proizvodnju, prodaju, kupnju, skladištenje, pripremu, proizvodnju, obradu, označavanje, isporuku, kvalitetu, sastojke, alergene ili rukovanje proizvodima, kao i usklađenost s primjenjivim zakonodavstvom, uključujući i usklađenost s gore navedenim radnjama, osim u slučaju kada je Platforma izričito navedena kao proizvođač ili prodavatelj proizvoda.

Korištenje Platforme dopušteno je isključivo fizičkim osobama kao krajnjim korisnicima, a izričito je zabranjeno korištenje platforme u svrhu kupnje proizvoda pravnim osobama i poduzetnicima u svrhu daljnjeg trgovanja.

Kupnja putem Platforme predstavlja sklapanje ugovora o prodaji na daljinu s Partnerom Platforme.

Kontakt podaci Platforme su:

Platforma „Too Tasty to Waste It“ u vlasništvu je trgovačkog društva Too Tasty To Waste It d.o.o., Velika Gorica, Ulica Antuna Gustava Matoša 7, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 081563577, OIB: 55260693293, e-mail adresa: [email protected], web stranica: www.tootastytowasteit.com.

2. DEFINICIJE

„Platforma“ označava web portal te aplikacije za mobilne sustave IOS i ANDROID „Too Tasty to Waste It“ putem kojih se Korisnicima nude usluge posredovanja u prodaji proizvoda Partnera.

„Partner“ označava maloprodajne objekte, restorane, ugostiteljske objekte, pekare ili druge partnere (pravne osobe ili poduzetnike) koji su sklopili Ugovor o posredovanju u prodaji robe s „Too Tasty to Waste It“ i svoje proizvode nude putem naše Platforme.

„Korisnik“ označava fizičke osobe koje koriste usluge Platforme u svrhu kupnje robe Partnera te daju nalog za izvršenje platne transakcije radi kupnje te robe putem Platforme.

„Proizvodi“ označavaju gotovu hranu, namirnice, robu široke potrošnje i druge proizvode koje Partner stavlja na raspolaganje putem Platforme.

„Ugovor o kupoprodaji” označava ugovor o kupoprodaji proizvoda Partnera koje je Korisnik naveo na narudžbi.

„Platna transakcija“ je transakcija plaćanja robe ili usluga nastala korištenjem platne kartice od strane Korisnika.

3. UVJETI KORIŠTENJA PLATFORME

Uvjeti korištenja Platforme su:

4. REGISTRACIJA KORISNIKA

Korisnik kao potrošač može pristupiti korištenju Platforme kao registrirani korisnik (prethodnom registracijom korisničkog računa, odnosno povezivanjem svog Google ili Facebook računa) ili kao neregistrirani korisnik, pri čemu je dužan unijeti svoje točne podatke potrebne za korištenje usluga Platforme, slijedeći upute za registraciju ili kreiranje računa za kupovinu. Podaci korisnika su privatni i zaštićeni, za više informacija o zaštiti i obradi Vaših osobnih podataka pročitajte Pravila privatnosti i zaštite osobnih podataka.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta Korisnik je suglasan da se u trenutku registracije njegove platne kartice kao zadanog sredstva plaćanja ista tereti za iznos od 0,05 EUR radi provjere funkcionalnosti platnog sustava, a odmah nakon uspješne provedbe, ista transakcija će biti stornirana, a iznos od 0,05 EUR će biti vraćen na račun Korisnika.

Korisnici mogu imati samo jedan korisnički račun, te su prema zakonskim propisima odgovorni za svako korištenje i bilo koju vrstu korištenja pod svojim korisničkim računom.

5. INFORMACIJE O PROIZVODIMA

Partneri daju informacije o svojim proizvodima putem Platforme, uključujući informacije o vrsti, sadržaju, roku trajanja, količini, vremenu preuzimanja i cijenama proizvoda. Za sve dodatne informacije o proizvodu možete kontaktirati Partnera putem Platforme koji će na zahtjev Korisnika pružiti dodatne informacije o proizvodu. Kupnja proizvoda može podlijegati dodatnim uvjetima poslovanja Partnera koji su u tom slučaju navedeni na Platformi.

Partner je u potpunosti odgovoran za dopuštenost prometa proizvoda koje nudi i stavlja na tržište putem Platforme, sukladno ograničenjima propisanim važećim propisima Republike Hrvatske.

Opis proizvoda nalazi se uz sliku proizvoda i informacije o Partneru koji nudi isti proizvod Korisnicima putem Platforme. Partner snosi punu odgovornost za sva svojstva proizvoda, njegovu kvalitetu i količinu, te je dužan Korisnika na ispravan i potpun način upoznati sa svim bitnim podacima o proizvodu, a osim opisa i slike proizvoda, dužan je istaknuti cijenu, bez skrivenih troškova, uključujući PDV u nacionalnoj valuti. Korisnik ima pravo prigovora ako proizvod nije sukladan proizvodu prikazanom na Platformi. Korisnik prima na znanje da su slike proizvoda samo ilustrativne naravi i da određeni nesklad između slike i stvarnog proizvoda ne predstavlja nedostatak koji za sobom povlači pravnu odgovornost.

Partner također može nametnuti određena ograničenja vezano uz narudžbu Korisnika, kao što su količinska ograničenja, opseg narudžbe ili vremenska ograničenja preuzimanja proizvoda zbog roka trajanja ili bilo koje druge karakteristike ponuđenih proizvoda, organizacije i radnog vremena Partnera ili drugih uvjeta. Stoga je Korisnik dužan preuzeti naručene proizvode u roku koji je naveo Partner na Platformi. Korisnik prihvaća da niti Partner niti Platforma ne jamče niti mogu biti odgovorni za dostupnost proizvoda, odgovarajuću kvalitetu i bilo koje druge karakteristike proizvoda u slučaju preuzimanja izvan vremena preuzimanja navedenog od strane Partnera. Zbog navedenog, Korisnik je isključivo odgovoran za nepreuzimanje ili nepravodobno preuzimanje proizvoda, u skladu s naznačenim vremenom preuzimanja dogovorenim prilikom narudžbe putem Platforme.

Partner je odgovoran da Korisnika putem Platforme obavijesti o svim ograničenjima koja se odnose na dostupnost bilo kojeg proizvoda. Korisnik prihvaća da će, u slučaju da je neki od naručenih proizvoda privremeno nedostupan, Partner izvršiti narudžbu bez uključivanja proizvoda koji nedostaje u konačnu cijenu.

Za proizvode kod kojih točna prodajna cijena ovisi o težini proizvoda, uz opis proizvoda, Platforma će prikazati cijenu po težini te procjenu cijene i težine proizvoda istaknutu od strane Partnera, iz koje se utvrđuje stvarna vrijednost proizvoda, a koja težina i cijena proizvoda ne smiju odstupati više od 5%. Konačna cijena proizvoda na temelju stvarne težine bit će određena i naplaćena tek kada je proizvod pripremljen za preuzimanje ili prilikom preuzimanja proizvoda u slučaju gotovinskog plaćanja. Kako bi se omogućila naplata proizvoda putem platne kartice, u ovom slučaju Platforma će privremeno zadržati autorizaciju na Vašoj platnoj kartici radi naplate prodajne cijene i naknada za korištenje te ostalih naknada Platforme nakon pripreme proizvoda za preuzimanje na koju Korisnik je suglasan kreiranjem narudžbe unutar platforme.

Platforma može od Korisnika zahtijevati naknadu za korištenje Platforme ili naknadu za druge pružene usluge ili troškove (u daljnjem tekstu: Naknade Platforme), koje naknade nisu uključene u cijenu proizvoda, već se dodatno naplaćuju korisniku Platforme.

Kreiranjem narudžbe Korisnik se, osim cijene proizvoda koju odredi Partner, obvezuje platiti naknadu za korištenje Platforme ili naknadu za druge pružene usluge i troškove ako su posebno navedeni prilikom narudžbe.

Prije naručivanja proizvoda, Platforma je dužna obavijestiti Korisnika o točnom iznosu naknade za korištenje Platforme, naknadama za druge pružene usluge ili troškove, a isti iznosi naknada navedeni su i u specifikaciji narudžbe, kao i kao na računu dostavljenom Korisniku.

Partneri su isključivo odgovorni za pružanje točnih i potpunih informacija Korisniku o Proizvodima te da iste budu činjenično točne i ažurne, kao i za informacije pružene u izravnoj komunikaciji s Korisnicima. Platforma ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj, dostupnost ili točnost informacija povezanih s Proizvodima.

Ukoliko Korisnik ima nedoumica oko upozorenja o alergiji, sadržaja jela ili bilo koje druge informacije o Proizvodima, dužan je prije narudžbe kontaktirati Partnera i provjeriti sve relevantne podatke prije narudžbe.

Partner daje podatke o alergenima i druge potrebne podatke specifične za ponuđene proizvode i odgovoran je za pružanje svih informacija o proizvodima i ispravno označavanje i isticanje prodajne cijene u skladu sa važećim propisima EU i Republike Hrvatske.

Kupnja određenih proizvoda na Platformi podliježe ograničenju ili zabrani narudžbi za maloljetne korisnike. Platforma ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju naručivanja ovih proizvoda od strane maloljetnih korisnika.

Partner čije je Proizvode Korisnik naručio će, nakon pakiranja i pripreme naručenih proizvoda, obavijestiti Korisnika putem Platforme da su isti Proizvodi spremni za preuzimanje. Platforma nije odgovorna Korisniku za bilo koji vid izvršenja Ugovora o kupoprodaji od strane Partnera.

6. NARUČIVANJE PROIZVODA

Korisnik odabire proizvod unutar ponude Partnera Platforme, ovisno o karakteristikama proizvoda i opcijama koje nudi Partner.

Prilikom odabira Proizvoda iz ponude Partnera koji Korisnik želi kupiti, Korisnik kreira obvezujuću narudžbu za kupnju Proizvoda Partnera putem Platforme, uz oznaku opcije da izričito pristaje na primjenu ovih Uvjeta, s jasnom naznačenom specifikacijom vrste, količine, pojedinačne cijene, naknade za korištenje platforme (ako se ista naplaćuje) i ukupne cijene, koju narudžbu Platforma prosljeđuje Partneru na odobrenje.

Nakon kreiranja narudžbe prema specifikaciji i odabira načina plaćanja, Korisnik na svoju e-mail adresu dobiva potvrdu da je narudžba zaprimljena i da je u daljnjoj obradi, što još ne predstavlja sklapanje ugovora o kupoprodaji robe između Korisnika i Partnera. Kada se potvrdi da je roba koju je naručio Korisnik dostupna za preuzimanje u poslovnoj jedinici Partnera, Korisnik će primiti novu e-mail poruku s potvrdom narudžbe prema specifikaciji Korisnika, a u kojem trenutku se smatra da su Korisnik i Partner sklopili pravno obvezujući Ugovor o kupoprodaji. Navedena potvrda sadrži broj narudžbe, podatke o Korisniku (ime i prezime Korisnika, email Korisnika) podatke o narudžbi (specifikacija vrste, količine, pojedinačne cijene naručenih proizvoda s navedenim porezom i ukupnom cijena cjelokupne narudžbe s naknadama Platforme i obračunatim porezom) podatke o Partneru (naziv, OIB i adresa Partnera za preuzimanje proizvoda), jasne i nedvosmislene informacije o ishodu plaćanja i implikacijama na bilancu računa platne kartice Korisnika (uspješno – račun platne kartice je terećen ili neuspješan – račun platne kartice nije terećen), podatke o transakciji (datum i vrijeme transakcije kao i parametre dodijeljene od strane banke, odnosno AuthCode, ID naloga, Response, ProcReturnCode , mdStatus)

Iznimno, Platforma će na isti način obavijestiti Korisnika o eventualnoj nedostupnosti proizvoda. Može se dogoditi da određenog proizvoda nema na skladištu, o čemu će Korisnik biti obaviješten. Platforma nije odgovorna za eventualnu nedostupnost proizvoda iz ponude Partnera.

Račun za kupljene proizvode Partner će dostaviti Korisniku prilikom preuzimanja narudžbe.

7. NAČIN PLAĆANJA

Proizvodi koje je Korisnik naručio plaćaju se platnom karticom (DinaCard, Visa, MasterCard, Maestro, American Express) – potrebno je da Korisnik unese podatke s platne kartice na označeni sigurni obrazac stranice. Ukoliko je transakcija obavljena, Korisnik će biti obaviješten da je rezervacija sredstava u iznosu kreiranog naloga uspješno obavljena. Prihvaćanjem ovih Uvjeta Korisnik je suglasan da se u trenutku inicijalne narudžbe rezerviraju sredstva u iznosu kreirane narudžbe, kao i da se njegova platna kartica tereti za iznos s računa za završenu kupnju. Za Korisnike koji su registrirani korisnici postoji mogućnost evidentiranja korištene platne kartice na svoj korisnički račun. U trenutku kada Partner na Platformi unese podatak da je Korisnik preuzeo proizvode, rezervirana sredstva se prenose s kartice, odnosno tada se izvršava transakcija platne kartice s kartičnog računa Korisnika. Podaci o platnoj kartici pohranjeni su na sigurnoj stranici u šifriranom obliku i nisu dostupni drugim stranama u procesu plaćanja. Podaci o platnoj kartici nisu dostupni Platformi u bilo kojem trenutku, pa tako ni u situaciji kada registrirani korisnik evidentira korištenu platnu karticu na svoj korisnički račun. Prilikom unosa podataka o platnoj kartici, povjerljivi podaci prenose se putem javne mreže u zaštićenom (kriptiranom) obliku korištenjem SSL protokola i PKI sustava, kao trenutno najmodernije kriptografske tehnologije.

Platforma zadržava pravo provjere transakcija u ime Partnera u vezi s Korisnikovim plaćanjem kreditnom karticom ili gotovinom, u kojem slučaju se Korisnik obvezuje dostaviti presliku osobne iskaznice ili drugog identifikacijskog dokumenta ili bilo kojeg drugog dokumenta vezano uz izvršene narudžbe putem Platforme, a sve na zahtjev Platforme.

Za plaćanje prodajne cijene i naknade Platforme putem platnih kartica koristit će se usluge treće strane – Monri Payments d.o.o. Zagreb – WSPay (u daljnjem tekstu: Institucija) ovlaštenoj za pružanje platnih usluga u Republici Hrvatskoj.

Niti Platforma niti Institucija nisu odgovorni za porezne i druge zakonske obveze koje mogu proizaći iz ovlaštenog ili neovlaštenog korištenja Platforme od strane Korisnika.

Prilikom kreiranja naloga na Platformi, Korisnik prihvaća uvjete korištenja pružatelja platnih usluga, i to:

ERSTE CARD CLUB d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Frana Folnegovića 6, MBS: 080027357, OIB: 85941596441

Monri Payments d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269F, MBS: 080472695, OIB: 82551932122, e-mail: [email protected], web stranica: www.wspay.info (u daljem tekstu: Institucija)

7.1. Predugovorne obavijesti

Svakim plaćanjem putem Platforme, Korisnik sklapa jednokratni ugovor o platnom prometu s Institucijom, radi prihvata i prijenosa sredstava primateljima plaćanja.

Predugovorne obavijesti o jednokratnoj platnoj transakciji na Platformi sadrže podatke o ugovoru o jednokratnom platnom prometu pri plaćanju na Platformi, podatke o izvršenju jednokratnih platnih transakcija, informacije i podatke o naknadama i rasporedu za izvršavanje jednokratnih platnih transakcija, podatke o načinu i sredstvima komunikacije između Korisnika i Institucije.

Obavijesti o ugovoru o jednokratnom platnom prometu – ugovor o jednokratnom platnom prometu je ugovor na daljinu za izvršenje jednokratne platne transakcije, kojim se uređuje izvršenje određene platne transakcije. Sklapa se između Institucije i Korisnika na Platformi, kao sredstvo daljinske komunikacije na način da Korisnik aktivira pojedine opcije u sadržaju prikazanom na Platformi i daje suglasnost za izvršenje jednokratne platne transakcije uspješnim iniciranjem kartične transakcije. Ugovor o jednokratnoj platnoj transakciji sastoji se od općih uvjeta i drugih obvezujućih akata Institucije, ovih Uvjeta i suglasnosti korisnika računa za izvršenje jednokratne platne transakcije. Davanjem naloga za izvršenje jednokratne platne transakcije, odnosno iniciranjem plaćanja platnom karticom, smatra se da je Korisnik upoznat i prihvaća ove Uvjete Platforme i predugovorne obavijesti i uvjete Institucije, koje su Korisniku dostupne na Platformi prije izvršenja platne transakcije. Ugovor o jednokratnoj platnoj transakciji smatra se sklopljenim autorizacijom Korisnika za izvršenje jednokratne platne transakcije na Platformi, pri čemu će Institucija obavljati platni promet prema Partnerima kao prema primateljima plaćanja.

Ugovor o jednokratnom platnom prometu zaključuje se na hrvatskom jeziku. Korisnik ima pravo na svoj zahtjev tijekom trajanja ugovornog odnosa dobiti presliku jednokratnog naloga za platni promet na papiru.

7.2. Autorizacija i izvršenje jednokratne platne transakcije

Jednokratna platna transakcija utvrđuje se nalogom za plaćanje. Institucija naloge za plaćanje prima izravno s internetske platforme koja ih dostavlja u ime i za račun Korisnika koji inicira izvršenje jednokratne platne transakcije.

Platna transakcija se smatra autoriziranom kada je korisnik dao suglasnost za njezino izvršenje. Autorizacijom naloga korisnik daje suglasnost za izvršenje platne transakcije u skladu s uvjetima koji su mu predočeni neposredno prije davanja suglasnosti, kao i uvjetima Institucije, a čime je Ugovor o jednokratnoj platnoj transakciji između Institucije i Korisnika kao potrošača zaključen.

Institucija će izvršiti nalog za plaćanje kojim se traži izvršenje platne transakcije:

8. IZJAVA O KONVERZIJI

Sva plaćanja će se vršiti u eurima (EUR). U slučaju informativnog prikaza cijena u drugim valutama, iste će biti prikazane preračunate po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke. Iznos za koji će platna kartica Korisnika biti terećena bit će izražen u lokalnoj valuti Korisnika kroz konverziju u istu po tečaju koji koriste nadležne institucije za platni promet, a o čemu Platforma nema saznanja u trenutku transakcije plaćanja. Kao posljedica navedenog, može doći do razlike između naplaćenog iznosa prodajne cijene i provizije u odnosu na onu navedenu na Platformi.

9. PREUZIMANJE PROIZVODA

Niti Platforma niti Partner ne isporučuju proizvod. Korisnik je dužan samostalno preuzeti proizvod u rokovima naznačenim prilikom kreiranja narudžbe, kao i označiti da je uspješno preuzeo proizvod na Platformi i pokazati Partneru da je izvršio označavanje. Platforma može u slučaju kašnjenja kontaktirati Korisnika i dati mu pravovremeni rok za naknadno preuzimanje Proizvoda, s obzirom na svojstva Proizvoda, ili iz istih razloga, bez prethodne obavijesti Korisniku, otkazati narudžbu bez prava za povrat prodajne cijene i naknada koje naplaćuje Platforma, te uz onemogućavanje korisničkog računa Korisnika za daljnje narudžbe.

Ostavljanjem podataka o svojoj e-mail adresi Korisnik pristaje na primanje specifikacije narudžbe, računa, te eventualno drugih dokumenata vezanih uz kupoprodajni ugovor. Kada je primjenjivo, račun će Korisniku biti uručen od strane Partnera prilikom preuzimanja naručenih Proizvoda, s čime je Korisnik upoznat i suglasan.

10. JEDNOSTRANI OTKAZ UGOVORA

Nakon što je narudžba Proizvoda poslana putem Platforme, ista se više ne može povući ili otkazati, zbog čega je potrebno da Korisnik pažljivo pregleda svoj izbor naručenih proizvoda s Partnerom prije predaje narudžbe.

Na temelju Zakona o zaštiti potrošača, a s obzirom na narav Proizvoda u ponudi putem Platforme, Korisnik ne ostvaruje pravo na jednostrani otkaz ugovora sklopljenog s Partnerom putem Platforme, što ne isključuje eventualna druga zakonom predviđena prava potrošača.

11. ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE PROIZVODA

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača i Zakonom o obveznim odnosima, Partner koji je proizvod prodao Korisniku snosi isključivu odgovornost za nedostatke proizvoda. Platforma kao posrednik u prodaji ne snosi odgovornost temeljem koje Partner odgovara za nedostatke isporučenih proizvoda Korisniku sukladno važećim zakonskim odredbama.

Ukoliko isporučeni proizvodi nisu u skladu s ugovorom, Korisnik koji je obavijestio Partnera o nedostatcima, može zahtijevati da Partner otkloni nedostatak.

Partner je dužan pripremiti Narudžbu za preuzimanje u skladu sa zahtjevom Korisnika, na način i u roku koji je on samostalno odredio i koji mu je ponuđen putem Platforme. Partner snosi ugovornu i zakonsku odgovornost za eventualne nedostatke u opisu proizvoda, kvaliteti, količini, uvjetima isporuke i drugim bitnim aspektima kupoprodajnog ugovora, s čime se smatra da je Korisnik upoznat prihvaćanjem ovih Uvjeta te se odriče odgovornosti Platforme u odnosu na gore navedeno, osim u odnosu na odgovornost koja se ne može isključiti ili ograničiti prema važećim propisima.

12. PRIGOVORI KORISNIKA

Na Proizvode kupljene putem Platforme Korisnik ima pravo izjaviti prigovor iz bilo kojeg razloga sukladno važećim zakonskim propisima na e-mail adresu: [email protected], putem kontakt forme unutar Platforme ili direktno Partneru od kojeg je kupio Proizvode koji su predmet reklamacije.

Za sve primjedbe i prigovore vezane uz izvršenje platne transakcije, Korisnik se obraća Platformi koja je zadužena za daljnju komunikaciju s ostalim sudionicima u cilju rješavanja prigovora. Osim Platforme, korisnik može kontaktirati i svoju poslovnu banku, tj. banku koja izdaje platnu karticu. Na zahtjev banke izdavatelja, banka koja prihvaća platne kartice postupit će po prigovoru sukladno pravilima kartičnih organizacija. Institucija je dužna u ugovorenim rokovima dostaviti tražene podatke o platnoj transakciji na koju je izjavljen prigovor.

Pod prigovorom na izvršenje platne transakcije podrazumijeva se:

Korisnik može izjaviti prigovor, elektroničkim putem na Platformi, na način definiran ovim Uvjetima.

Nalog za izvršenje jednokratne platne transakcije nije moguće opozvati, nego tek kada su sredstva doznačena na račun Partnera se pokreće postupak povrata sredstava. Povrat sredstava vrši se u skladu s ovim Uvjetima i uvjetima Institucije.

Povrat novca vrši se istim načinom plaćanja koji je Korisnik koristio prilikom kupnje na Platformi.

Korisnik je dužan priložiti dokaze o kupnji Proizvoda (račun, specifikaciju narudžbe, potvrdu plaćanja) i fotografiju proizvoda.

Platforma porukom elektroničke pošte koju šalje Korisniku potvrđuje primitak prigovora, odnosno obavještava Korisnika o tome kako je prigovora podnesen Platformi te dostavlja prigovor Partneru na kojeg se prigovor odnosi.

Partner je dužan prilikom odlučivanja o prigovoru Korisnika postupati u skladu s važećim zakonskim odredbama, posebice u pogledu rokova, te načina odlučivanja o prigovoru i zaštite prava Korisnika.

Nakon donošenja odluke o prijavljenom prigovoru korisnika, Platforma obavještava Korisnika o ishodu prigovora u zakonskom roku.

13. ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Platforma “Too Tasty to Waste It” ima isključiva autorska i druga prava intelektualnog vlasništva na aplikacije kreirane za Ios i Android operativne sustave, te web portal tootastytowasteit.com, kao i na sve njihove pojedinačne elemente, kao što su, ali ne ograničavajući se na: tekstualne, vizualne i audio elemente, vizualni identitet, podatke i baze podataka, programski kod i druge elemente. Zabranjeno je koristiti, mijenjati, reproducirati, objavljivati, izvoditi i distribuirati, u javne ili komercijalne svrhe, bilo koji sadržaj, dijelove i elemente Platforme iz navedenih aplikacija i web portala, bez izričitog prethodnog pisanog pristanka za korištenje prava intelektualnog vlasništva Platforme pod prijetnjom pravnih posljedica.

Platforma također može sadržavati elemente koji predstavljaju pravo intelektualnog vlasništva trećih osoba. Platforma nije odgovorna za navedeni sadržaj, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Platformi.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta Korisnici su suglasni i ovlašćuju Platformu da koristi komentare, recenzije, fotografije i ocjene proizvoda Korisnika u marketinške svrhe.

14. ZABRANA ZLOUPOTREBE PLATFORME

Pri korištenju Platforme Korisnici su dužni suzdržati se od bilo kakvog ponašanja koje može predstavljati zlouporabu ili nezakonito postupanje odnosno postupanje koje je protivno pozitivnim propisima, savjesti i dobrim poslovnim običajima Republike Hrvatske.

Korisnicima Platforme zabranjeno je sljedeće ponašanje koje, osim prava Platforme da Korisniku privremeno ili trajno onemogući korištenje Platforme, povlači za sobom otkazivanje kreirane narudžbe, kao i materijalnopravnu i kaznenu odgovornost ukoliko je ista predviđena važećim propisima:

15. OGLAŠAVANJE I KORISNIČKE RECENZIJE

Korisnici koji žele primati posebne komercijalne obavijesti i poruke s posebnim aktualnim ponudama Platforme mogu to učiniti prijavom prilikom registracije ili naknadno unutar svog korisničkog računa.

Korisnik u svakom trenutku može opozvati privolu za primanje reklamnih poruka.

Recenzije sadržane na Platformi predstavljene su samo u informativne svrhe i ne predstavljaju savjete Platforme, već odražavaju isključive stavove i mišljenja Korisnika. Sukladno tome, Platforma ne preuzima bilo kakvu odgovornost za sadržaj recenzija Korisnika uključujući greške, neistine te uvredljiv sadržaj istih, i može iste ukloniti na zahtjev Korisnika ili po vlastitoj odluci.

Platforma ima pravo pohranjivati recenzije.

Korisnik neće primiti naknadu ili bilo kakve koristi od unosa recenzija putem Platforme.

Može doći do kašnjenja između podnošenja recenzije i njezinog objavljivanja.

16. RJEŠAVANJE SPOROVA

Odredbe ovih Uvjeta i predugovornih informacija tumače se na način koji pridonosi izvršenju ugovornih obveza na korist Platforme i Korisnika. Eventualni nesporazumi koji nastanu u sklopu ugovornog odnosa između Platforme i Korisnika isti će nastojati riješiti mirnim putem. U slučaju neuspjeha, Korisnik je izričito suglasan da će u predmetnom sporu postupati nadležni sud u Velikoj Gorici, uz primjenu zakona Republike Hrvatske.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača i drugim propisima iz područja zaštite potrošača, svaki spor može se riješiti u izvansudskom postupku, na način i pod uvjetima definiranim navedenim propisima.

17. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji se identitet utvrđuje ili se može utvrditi izravno ili neizravno, osobito na temelju oznake identiteta, kao što su ime i identifikacijski broj, podaci o lokaciji, identifikatori u elektroničkim komunikacijskim mrežama ili jedne ili više značajki njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji koje se obavljaju automatski ili neautomatizirano s osobnim podacima ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, snimanje, sortiranje, grupiranje, odnosno strukturiranje, pohranjivanje, prilagođavanje ili mijenjanje, otkrivanje, pregledavanje, korištenje, otkrivanje prijenosom, odnosno dostavom, umnožavanjem, širenjem ili drugim načinom stavljanja na raspolaganje, usporedbom, ograničavanjem, brisanjem ili uništavanjem.

O prikupljanju, obradi i zaštiti Vaših osobnih podataka pogledajte našu Politiku privatnosti koja je dostupna na Platformi.

18. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi Uvjeti su stupaju na snagu danom objave na web stranici Platforme.

“Too Tasty to Waste It” zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta u skladu sa svojom poslovnom politikom i promjenama zakonskih odredbi iz relevantnih područja.

Utvrđivanje nevaljanosti bilo koje pojedine odredbe ovih Uvjeta ne utječe na valjanost ostalih odredbi.